Kosmetika


Nabídka kosmetičky Marcely

Mar­cela se věnuje kos­me­tice již od roku 2009 a od té doby absol­vo­vala něko­lik druhů ško­lení a semi­nářů. Své zku­še­nosti začala pře­dá­vat i začí­na­jí­cím kos­me­tič­kám. Pra­cuje s kos­me­ti­kou Ger­ma­ine de Capuc­cini, Casmara a Meso­sys­tem.

Nabídka kosmetičky Jany

Jana se věnuje kos­me­tice již od roku 2012 a od té doby absol­vo­vala něko­lik druhů ško­lení a pořád se vzdě­lává. Pra­cuje s kos­me­ti­kou německé značky Chris Farrell.