Kurzy líčení


Kurz líčení je určen všem dív­kám a ženám, které chtějí dobře vypa­dat neje­nom při slav­nost­ních pří­le­ži­tos­tech, ale také každý běžný den.

Počet účast­níků je max. 4 osoby, abych se mohla plně věno­vat každé z Vás.
Je nutné se objed­nat.

Cena kurzu: 990 Kč, Tel.: 774 284 143

Nau­číme Vás:

  • správné postupy pou­ží­vání deko­ra­tivní kos­me­tiky
  • jak správně vybrat make up, rtěnku
  • jak naná­šet make up, pudr, tvá­řenku, oční stíny
  • jak pou­ží­vat korek­tory
  • jakých chyb se vyva­ro­vat
  • účinně zafi­xo­vat líčení
  • tech­niky korekce očí, rtů
  • prak­tické pro­cvi­čo­vání líčení krok za kro­kem
  • vyzkou­šíte si špič­kové pro­dukty
  • nau­číme Vás jak být během chvilky nalí­čená a upra­vená

Kurz líčení trvá 2 – 3 hodiny. Budete zkou­šet sebe sama líčit.

kurzy_liceni-1