Pedikúra – Manikúra


Pedikúra dámská – pánská

Pedi­k­úra je pří­jemná péče o nohy – cho­di­dla. I krátký pohled na nohy může mnohé vypo­vě­dět o svém maji­teli. Je důle­žité se o své nohy sta­rat, nohy nás nosí celý život a beze­sporu si naši péči zaslouží. Dopře­jte svým nohám cel­ko­vou úlevu u našich pedi­ké­rek Simony nebo Yvony.

Manikúra dámská – pánská

Kou­zelné slovo mani­k­úra pochází z latiny a zna­mená pěs­tění rukou. Dopře­jte si ten pocit krás­ných a upra­ve­ných rukou, bez zlá­ma­ných, roz­tře­pe­ných a okou­sa­ných nehtů. Naše ruce jsou vždy a všude vidět a jsou vaší vizit­kou, nejen zdraví, ale také čis­toty a upra­ve­nosti. Nechte si zkrášlit nehty mani­k­úrou u Simony nebo Yvony.